#BLOG

Beaufort makes it personal with: Arjan Brouwer

Utrecht, maart 2024

Beaufort Transformations and transactions hanteert de slogan: Perfection made Personal. Maar wat betekent dat eigenlijk in de praktijk? In deze serie vertellen de consultants van Beaufort hoe zij het ‘Personal’ maken. Deze week: Arjan Brouwer.

Door ons te focussen op het leveren van toegevoegde waarde, streven we ernaar duurzame samenwerkingen met onze klanten te ontwikkelen, gebaseerd op vertrouwen, integriteit en wederzijds succes.” – Arjan Brouwer, partner.

Perfection made Personal, wat houdt dat volgens jou in?

“Voor mij belichaamt perfectie op persoonlijke wijze het streven om onze klanten als vertrouwde adviseurs continue van waarde te zijn. Het bereiken van absolute perfectie moet mijns inziens geen doel op zich zijn,  het leveren van uitzonderlijke waarde aan onze klanten wel. 

In onze benadering van dienstverlening erkennen we dat exclusiviteit of uniciteit alleen ons niet definiëren, het is ook de manier waarop we onze diensten uitvoeren die ons echt onderscheidt. Door ons te focussen op het leveren van toegevoegde waarde, streven we ernaar duurzame samenwerkingen met onze klanten te ontwikkelen, gebaseerd op vertrouwen, integriteit en wederzijds succes.”

En Arjan: hoe maak jij het Personal?

“Van toegevoegde waarde zijn is voor elke relatie en opdracht verschillend. Maar het begint meestal met simpele elementen zoals een luisterend oor, te allen tijde beschikbaar zijn en vanuit een gegronde analyse met verschillende voorstellen en of oplossingen komen. 

Vanuit deze simpele elementen kan je toegevoegde waarde en vertrouwen creëren, wat in mijn beleving de belangrijkste bouwstenen zijn voor een goede adviseur.”

Interesse in een persoonlijk gesprek?

Vind de contactgegevens van Arjan op de teampagina!

“For me, perfection made personal embodies the commitment to providing ongoing added value to our clients as trusted advisors"