#BLOG

Beaufort en CMS organiseren WHOA masterclass

Utrecht, maart 2022

Vastgoedinvesteerders in de knel?

Op donderdag 24 maart hebben Beaufort en CMS een masterclass georganiseerd met betrekking tot de mogelijke impact van de WHOA op vastgoedinvesteerders. Gastspreker voor dit evenement was Maarten de Ruijter van ABN AMRO. Tijdens de levendige discussie-middag kwamen verscheidene onderwerpen aan bod, zoals de tussentijdse beëindiging of aanpassing van lopende huurcontracten en de totstandkoming van de reorganisatiewaarde welke bepalend is voor de uiteindelijke uitkering aan de schuldeisers.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde middag.

Interesse in een persoonlijke meeting m.b.t. de WHOA?

Vind de contactgegevens van Rienc ter Veen & Gert-Jan Winkelhagen op de teampagina!