transformation #1

Reorganisatie Stichting Merinos

De vraag

Stichting Merinos, actief in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), had te maken met sterk tegenvallende resultaten in de thuiszorg. De stichting heeft ons gevraagd om toekomstscenario’s in kaart te brengen en de financiële impact hiervan door te rekenen.

Onze aanpak

Op basis van ons advies hebben we de Raad van Bestuur begeleidt bij:

  • Het afstoten van het verlieslatende organisatieonderdeel.
  • Het verkopen van een deel van de vastgoedportefeuille aan een belegger.

 

Het resultaat

De stichting is uit de verliessituatie gekomen en er zijn liquiditeiten vrijgemaakt. Daarmee is de toekomst van de resterende organisatieonderdelen veiliggesteld. Na afloop van dit proces hebben we de herfinanciering gerealiseerd.

Staat uw organisatie voor een vraagstuk? Neem contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.