#case

Beaufort adviseert Rijkswaterstaat over inkoop van kennis.

Inkoopproces verbeteren

Rijkswaterstaat WVL (Water, Verkeer en Leefomgeving) koopt jaarlijks kennis in op veel en uiteenlopende onderwerpen. Om het proces te verbeteren, vroeg Rijkswaterstaat ons om met kennis van de sector een analyse te maken van mogelijke verbeteringen in het inkoopproces.

Doel

Om mogelijke verbeteringen in het inkoopproces te kunnen doorvoeren, hebben we gekeken naar hoe inkoop structureel & cyclisch kan verbeteren en hoe vastgelegde informatie beter benut & geborgd kan worden, zodat het inkoopproces meer waarde kan toevoegen aan Rijkswaterstaat WVL als geheel.

Aanpak

We maakten een analyse van de huidige processen, verschillende stakeholders en benoemde prioriteiten. Op basis daarvan is meer inzicht verkregen in welke kennis strategisch, tactisch of operationeel is en welke benadering van leveranciers-van-kennis daarbij zou kunnen worden gekozen. Vervolgens is een spendanalyse gemaakt van duizenden opdrachten en honderden partijen die de afgelopen jaren kennis hebben geleverd, zodat kan worden vastgesteld waar de prioriteit voor verbetering ligt.

Resultaat

Tijdens de analyse merkten we op dat samenwerking met andere onderdelen van Rijkswaterstaat en doelstellingen op het gebied van inkoop, kennisontwikkeling en innovatie kunnen leiden tot verbeteringen bij de inkoop van kennis. Ook hebben we aanpassingen aan de bestaande inkoopsystemen voorgesteld, om deze het cyclische karakter van het beoordelen van de ingekochte kennis beter te laten ondersteunen. De opdrachtgever heeft de gepresenteerde aanbevelingen onderschreven en ervoor gekozen deze op te volgen met een vervolgtraject voor implementatie.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen helpen

"We maakten een analyse van de huidige processen, verschillende stakeholders en benoemde prioriteiten."